Projenin amacı ekonomik oy verme davranışı teorisinin Türkiye’de seçmenlerin oy tercihlerini açıklamada ne derece başarılı olduğunu tespit etmek ve bu davranışın altında yatan mekanizmaları detaylı bir şekilde incelemektir.

Yayın: 

Aytaç, Selim Erdem. 2020. Economic Voting during the AKP Era in Türkiye. In Güneş Murat Tezcür (ed.), The Oxford Handbook of Turkish Politics. DOI:10.1093/oxfordhb/9780190064891.013.6