KUSAM, Kansas Üniversitesi Temsil İnsiyatifi (KUREP) ile koordine bir şekilde Avrupa’da Parti Rekabeti adlı projede birlikte çalışmaktadır. Bu projeyi Kansas Üniversitesi’nden Robert Rohrschneider ve Oxford Üniversitesi’nden  Stephen Whitefield’ın ortak işbirliği içinde yürütmektedir. Uzmanlara yapılan anketler aracılığıyla, bu proje Avrupa’da siyasi partilerin seçmenlere sunduğu seçenekleri, programlarını tanımlayış biçimlerini, vatandaşların tercihlerini siyasi sürece yansıtma şekillerini  ve siyasi partilerin temsil kapasitelerini etkileyen faktörleri analiz etmektedir. Son olarak 27 ülkede daha partilerin 2013 yılı boyunca aynı mevzular üzerindeki pozisyonlarını ölçen uzman anketleri tamamlanmış bulunmaktadır.

Türkiye ayağı Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve araştırma grubu tarafından yürütülen bu araştırma, Türkiye’deki belli başlı siyasi partilerin, ülke gündemindeki farklı siyasi konulardaki konumlarını anlamaya yöneliktir. Anket soruları ile yürütülen bu çalışmada, farklı illerden seçilmiş  akademisyenlerden bu sorulara cevap vermelerini rica ediyoruz.   Ankette akademisyenlerin kendi siyasi düşünce ve davranışlarını değil, Türkiye siyasetindeki belli başlı partilerin konumları sorulmaktadır. Belli başlı siyasi partilerden kastımız 2011 genel seçimlerinde %1’den fazla oy almış veya şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu olan siyasi partilerdir. Akademisyenlerin verdiği objektif cevaplar sayesinde, Türkiye’deki belli başlı partilerin siyasi pozisyonları ile ilgili bilimsel çalışmalar yürütülektedir.