KU Saha Araştırmaları Merkezi

Koç Üniversitesi bünyesinde kurulan Saha Araştırmaları Merkezi (KUSAM) kısaca anket araştırmaları olarak nitelendirebileceğimiz yöntem üzerine bilgi birikimi ve tecrübeyi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu merkezdeki çalışmaların çok disiplinli ve farklı pek çok yöntemsel yaklaşımı ve bu yöntemlerin geliştirilmesine dair araştırmayı kapsaması hedeflenmektedir. KUSAM aynı zamanda;

  • Akademik çalışmalarda dünya yazınının en ön saflarında yer alan projeler üretmek,
  • Türkiye’deki kamu ve özel sektörde yaygın olarak kullanılan bu tekniklerin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Bu yolla üretilen bilginin kolaylıkla ulaşılır olmasını sağlamak ve
  • En yetkin veri çözümleme tekniklerinin Türkiye pratiğinde uygulanıp geliştirilmesini sağlamaya yönelik çalışmayı amaçlamaktadır.
  • Bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak KUSAM disiplinler arası geniş bir öğretim üyesi kadrosuna (ekonomi, halk sağlığı, istatistik, psikoloji, siyaset bilimi, sosyoloji, tıp, uluslararsı ilişkiler) sahiptir. Ayrıca KUSAM üniversitemizde genelde bireysel olarak yapılan çalışmaları tek bir çatı altında toplamayı ve gerek özel gerek kamu sektöründen gerekse de sivil toplum kuruluşlarından da sağlanacak olan katılımla bu çalışmaları çok daha etkin bir şekilde bilimsel ve uygulamalı araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik olarak sürdürmeyi amaçlar.